Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistraties

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.02
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe provincies sluiten aan op relevante, Nederlandse Basisregistraties waarbij de wettelijke verplichting leidend is.
Motivatie

De dienstafnemer wil geen gegevens aanleveren die al bekend zijn bij de overheid. Daarom maken de provincies gebruik van de gegevens die al door de overheid zijn verzameld en opgenomen in de basisregistraties.

Motivatie (verwijzing)Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister, Eenmalig uitvragen van informatie, Vermindering administratieve lasten, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Het verplichte gebruik van de basisregistraties is wettelijke geregeld / zal wettelijk worden geregeld. Het door het programma ‘Stroomlijning Basisgegevens’ opgestelde handboek Stelsel Basisregistraties bevat aanwijzingen voor de wijze waarop gebruik gemaakt moet worden van de basisregistraties. Het gebruik van 'eigen' gegevens die eerder al verzameld zijn wordt - in het kader van de overgangssituatie - nog toegestaan. Voor zover er doublures of onduidelijkheid is in de opslag van gegevens, is bij wet bepaald dat de Basisregistraties leidend zijn voor gegevensopslag binnen de e-overheid. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen zullen maatregelen worden getroffen in de ICT-sfeer, ic aansluiten op Digikop peling, Digimelding etc (OSB, TMF etc.) en processen / procedures.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistratiesEenmalig uitvragen van informatieGebruik Burgerservicenummer en Nieuwe HandelsregisterGebruik maken van generieke bouwstenen e-OverheidHanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisselingMaatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacyVermindering administratieve lastenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.