Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-Overheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.12
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingDienstverleningskanalen sluiten aan op de generieke bouwstenen van de e-overheid. (DigiD, e-Formulieren, mijn overheid etc.)
Motivatie

In het kader van de e-overheid komt een aantal generieke bouwstenen tot stand, waardoor het mogelijk wordt eisen als “no wrong door”, transparantie en “one stop shopping” door samenwerking en afstemming waar te maken. Het gebruik van landelijke bouwstenen geeft voordelen op het gebied van kosten, beheer, eenduidige functionaliteit, verhoogde uitwisselbaarheid. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer: overkoepelende websites, DigiD, gemeenschappelijke producten- en dienstencatalogus, zoekmachine, eFormulieren, Persoonlijke Internet Pagina, Contactcentrum Overheid Overheids TransactiePoort etc.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
Implicaties

Bij het (her)ontwerp en bouw van eigen kanalen, dient waar mogelijk aangesloten te worden op deze generieke bouwstenen.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-OverheidGebruik maken van generieke bouwstenen e-OverheidDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.