Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoorden

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.15
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingAlle (aan)vragen van (potentiele) afnemers worden zaakgericht afgehandeld, uitgezonderd vragen om informatie die direct worden beantwoord.
Motivatie

Dit is een uitwerking van het eerder geformuleerde uitgangspunt voor de voorliggende architectuur naar het toepassingsgebied waarop het zaakgericht werken betrekking heeft. Hiermee wordt eenduidig aangegeven dat alle (aan)vragen zaakgericht behandeld worden (behoudens de genoemde uitzondering), dat de zaakbehandeling begint bij het indienen van de aanvraag en eindigt met een voor de afnemer betekenisvol resultaat.

Motivatie (verwijzing)Bundeling van diensten
Implicaties

Zaakgericht werken is hierdoor van invloed op het functioneren van een groot deel van de provinciale organisatie. Afnemers hebben we immers bepaald op burgers, bedrijven, instellingen, andere overheidsorganisaties, Gedeputeerde staten, Provinciale staten en de Commissaris van de Koningin. Het kan herinrichting betekenen van bestaande (bedrijfs)processen en werkwijzen als ook een andere insteek van de betrokkenen daarbij: meer focus op de afnemer en op de aanleiding tot de zaak.

Implicaties (afgeleid)Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.