Algemeen

In dit deel van PETRA vindt u de generieke referentiemodellen voor provinciale organisaties. Eind 2021 zijn we opnieuw begonnen met de opbouw van deze provinciale referentiearchitectuur. Op dat moment lag er alleen nog een geaccordeerd Bedrijfsfunctiemodel. Vanaf 2022 is vakgroep PPA gaan werken aan nieuw referentie-materiaal. De focus ligt op het maken van de basismodellen, zoals het bedrijfsprocesmodel, -objectenmodel of het applicatiefunctiemodel.
Ieder nieuw referentiemodel wordt aan deze sectie van de wiki toegevoegd. Op de roadmap kunt u zien aan welk onderdeel momenteel gewerkt wordt.

Referentiearchitectuur

Voor de indeling van de referentiearchitectuur maken we gebruik van het vijflaagsmodel van NORA. De focus ligt vooral op de organisatie- en informatielaag. Het is de bedoeling om uiteindelijk te beschikken over de volgende referentiemodellen, inclusief toelichting:

Technische architectuur wordt niet uitgewerkt in referentiemodellen.