Algemeen

Referentiemodellen

In dit deel van PETRA vindt u de generieke referentiemodellen voor provinciale organisaties.

Werkvoorraad

Het is de bedoeling om uiteindelijk te beschikken over de volgende referentiemodellen, inclusief toelichting:

 • Architectuurprincipes
 • Bedrijfsarchitectuur
  • Bedrijfsfunctiemodel
  • Bedrijfsprocesmodel
  • Bedrijfsobjectmodel
 • Informatiearchitectuur
  • Informatieobjectmodel
 • Applicatiearchitectuur
  • Applicatiefunctiemodel

Technische architectuur wordt niet uitgewerkt in referentiemodellen.