Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.7
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingDe verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens de secretaris / directeur draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.
Motivatie

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de zorg (Archiefwet 1995 artikel 27) en door middel van een (provinciale) Archiefverordening (AW 1995 lid 1) en een Besluit Informatiebeheer (wordt in een provinciale archiefverordening vermeld) van de eigen organisatie worden de verantwoordelijkheden verder vastgelegd en vertaald. Onder de zorg wordt ook verstaan de inrichting van organisatie etc. Deze zorgtaak van Gedeputeerde Staten wordt in een provinciale archiefverordening nader omschreven. De wettelijke basis ligt in de Archiefwet 1995 artikel 27 en de Archiefverordening (AW 1995 lid 1). Zie ook principe P4.2.19 over het eigenaarschap van gegevens.

Motivatie (verwijzing)Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Deze verantwoordelijkheid dient te worden vastgelegd zoals hierboven aangegeven. Ook bij de instelling van uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden dient de verantwoordelijkheid te worden belegd. In het maken van afspraken over informatiediensten wordt het aspect van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie meegenomen.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatieVoldoen aan kwaliteitscriteriaDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.