Bij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte software

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.05
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingDe provincies houden in hun implementatiestrategie voor de aanbesteding en inkoop rekening met de voorkeur voor “service oriented” ontwikkelde software.
Motivatie

Dit principe vloeit logisch voort uit principe P4.1.2.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Eisen ten aanzien van serviceoriëntatie (modulariteit) en interoperabiliteit (openheid) krijgen een hoge waardering in het integrale afwegingsmodel dat in business cases en open aanbestedingen wordt gehanteerd.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.