Classificering van producten processen informatie en verantwoordelijkheden

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.09
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingEr is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving.
Motivatie

Om de kwaliteit van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie te borgen dient het risicomanagement te worden uitgevoerd in de processen, dat is immers de plek waar de informatie ontstaat, wordt gebruikt en wordt vernietigd. Dit volgt uit de eis in de Archiefwet over een goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de eisen in de Archiefregeling, zoals een goede ordeningsstructuur.

Motivatie (verwijzing)Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

Per proces dient de informatie te worden geïnventariseerd en te worden voorzien van een risicoklasse. Vervolgens dient te worden vastgesteld welke informatie in welke registratie wordt vastgelegd, wat de benodigde metadata is en welk beheer- en bewaarregime er op van toepassing is.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Documentair, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Classificering van producten processen informatie en verantwoordelijkhedenVoldoen aan kwaliteitscriteriaDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.