Colofon

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur
Principes, richtlijnen, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal bedrijf.

Actuele versie
Versie 1.1

Datum
Februari 2011

Auteurs/Eindredacteurs
André Batenburg
Sjaak Kanbier
Arianne de Man
Miriam van de Plas

Illustratie titelpagina
Willem Küller

Realisatie semantische wiki
ArchiXL B.V. info@archixl.nl

Versie-overzicht

Datum Versie Toelichting
2008-11-18 0.1 Basisversie, afgeleid van de referentie architecturen van Overijssel en Flevoland
2009-01-15 0.2 2e Versie, alle provinciespecifieke zaken zoveel mogelijk verwijderd. Wensen laten staan
2009-01-15 0.3 3e versie bespreking Kernteam PETRA
2009-01-28 0.4 Hoofdstuk Informatiearchitectuur; onderdeel applicaties beschreven conform de principes van een service georiënteerde architectuur
2009-02-02 0.5 Hoofdstuk Bedrijfsarchitectuur; onderdeel bedrijfsfuncties
2009-02-13 0.6 Hoofdstuk Technische Architectuur geactualiseerd
2009-02-20 0.7 Hoofdstuk 9 Platform Provincie Architecten toegevoegd
2009-03-11 0.8 Enkele correcties n.a.v. bespreking op 26-02-2009 te Zwolle
2009-04-15 0.9a Doorvoeren aanvullingen PZH d.d. 8 april 2009 en overige aanvullingen verwerken
2009-06-26 0.9b Rest aanvullingen PZH verwerkt, plus deel commentaar GEMMA en MARIJ
2009-08-27 0.9 Laatste aanpassingen, inclusief illustratie, start review-ronde
2009-12-31 0.9 Einde review ronde
2010-01-18 0.9c Review commentaar Groningen, Pro-Education, Utrecht en PZH verwerkt
2010-02-12 0.9d Review commentaar PZH gedeeltelijk verwerkt, standaarden verplaatst, Inleiding en Context geschreven, plaatjes gemaakt
2010-03-19 0.9e Review commentaar Gelderland verwerkt, plaatjes gemaakt
2010-03-25 0.9f Review commentaar PZH, Drenthe, GEMMA (Adrie Spruit) en MARIJ Jacques Verdaas) en Ron Bloksma verwerkt
2010-04-09 1.0 Laatste check Redactieteam PETRA, aanpassen van een aantal plaatjes
2010-11-19 1.1 Verwerken van de geoarchitectuur, de baseline Informatie op Orde en de baseline Informatiebeveiliging. Toevoegen van onderbouwing en implicaties. Alle principes en richtlijnen zijn voorzien van een code.
2011-02-02 1.1a Commentaar uit reviewronde PPA verwerkt.

Historie

Na de vaststelling van versie 1.0 in de BOAG Middelen op …. en de Kring van Provinciesecretarissen op …. is er doorgewerkt aan de volgende onderdelen:

  • Geo-architectuur;
  • Een provinciale baseline “Informatie op Orde”;
  • Een provinciale baseline informatiebeveiliging;
  • Een generieke procesarchitectuur voor provincies;
  • Zaakgericht werken.

Daarnaast is intussen versie 3.0 van NORA beschikbaar gekomen. Al deze aspecten zullen in een volgende versie van PETRA ingevlochten worden.

De eerste 4 onderdelen zijn nu afgerond en verwerkt in deze versie 1.1. Er is gekozen voor een tussenversie omdat deze uitbreidingen dusdanig omvangrijk zijn dat het verstandig is deze nu vast te stellen en te gaan gebruiken en niet te wachten tot ook de onderdelen procesarchitectuur en zaakgericht werken zijn afgerond. In het jaarplan voor 2011 zullen de 2 andere onderwerpen (zaakgericht werken en verwerking NORA 3.0) geprioriteerd worden.

Ik dank alle reviewers, die hebben meegewerkt aan het verbeteren van versie 1.0 naar deze versie 1.1.

Uiteraard houdt het kernteam PETRA zich aanbevolen voor meer commentaar, dat dan meegenomen kan worden in de volgende versies. Commentaar en suggesties kunnen direct in deze wiki genoteerd worden.

Namens het team wens ik iedereen veel plezier bij het gebruiken van PETRA. Met PETRA 1.1 is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar samenwerking tussen provincies en verdere gezamenlijke ontwikkeling.

Het redactieteam PETRA.