Eenmalig uitvragen van informatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP09
ThemaAdministratieve lastenverlichting
StellingEénmaal uitvragen van voor de provincie toegankelijke gegevens, meermalen gebruiken; de provincies zullen burgers en bedrijven niet opnieuw om gegevens vragen die bij de overheid al bekend zijn.
Motivatie

Een van de grootste ergernissen van dienstafnemers is dat telkens dezelfde informatie moet worden aangeleverd aan de overheid. Het hergebruik van de aanwezige informatie betekent administratieve lastenverlichting voor de dienstafnemer. Voor de overheid betekent het een vermindering van de kosten voor registratie en gegevensbeheer.

Implicaties

Van een dienst is bekend welke gegevens noodzakelijk zijn. Van de gegevens is bekend of deze al geregistreerd zijn, wat de bronregistratie is. De processen zijn vraaggericht: ze vragen alleen de gegevens aan de dienstafnemer die nog niet bekend zijn en die essentieel zijn om de dienst te leveren. De processen gebruiken de gegevens van authentieke bronregistraties om de dienst te kunnen leveren. De kwaliteit van de gegevens wordt verhoogd als fouten in de gegevens worden teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens.

Implicaties (afgeleid)Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistraties, Gebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistraties, In processen gebruik maken van beschikbare basisregistraties, Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens, Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties, Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistratiesEenmalig uitvragen van informatieGebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistratiesIn processen gebruik maken van beschikbare basisregistratiesLeidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevensLeidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistratiesTwijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerderDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.