Externe netwerkinfrastructuur afgestemd op transport van geo-data

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR5.5.1
Type
StellingDe externe verbindingen van de provincie (netwerk infrastructuur) zijn afgestemd op de vereisten die veelvuldig transport van geo-data stelt.
Motivatie

Transport van geo-data kan tot grote transportvolumes leiden. Om eerder genoemde principes en richtlijnen mogelijk te maken, moet de netwerk-infrastructuur zodanig gedimensioneerd zijn dat deze het gewenste gebruik mogelijk maakt.

Motivatie (verwijzing)Aansluiten bij landelijke netwerkvoorzieningen
Implicaties

Deze richtlijn is relevant, indien gebruik wordt gemaakt van adequate monitorings¬instrumenten aan de hand waarvan flexibel kan worden ingespeeld op de verwachte of de te verwachten capaciteitsvraag.

ProjectthemaGeo-gericht, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkNetwerk, Beheer

"  Aansluiten bij landelijke netwerkvoorzieningenTechnische componenten" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aansluiten bij landelijke netwerkvoorzieningenExterne netwerkinfrastructuur afgestemd op transport van geo-dataDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.