Functies, organisatie, personeel en besturing

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


Inhoud


In november 2002 is door alle provincies het “provinciaal referentiemodel Netland” ontwikkeld (IOG-Info november 2002, Provinciaal Referentiemodel Netland, www.provincie-netland.nl). Het provinciaal referentiemodel bevat 33 beleidsdoelen, generiek voor de provincies. De beleidsdoelen staan uitgewerkt in Provinciale beleidsdoelen vanuit landschapskaart Netland. De beleidsdoelen zijn geclusterd in 10 clusters, die het inhoudelijk werkveld (het WAT) van iedere provincie representeren:

  • VeiligheidProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • Kwaliteit fysieke omgevingProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • Sociale leefomgevingProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • CultuurProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • RuimteProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • BronnenProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • WerkenProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • BereikbaarheidProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • ToezienProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.
  • OverigProperty "Geldige waarde" is a declarative property and can only be used on a property or category page.


Voor het realiseren van de beleidsdoelen heeft de provincie een aantal (beleids-) instrumenten ter beschikking, zoals het maken van beleid, verlenen van vergunning, handhaven, verstrekken van subsidies etc. De beleidsinstrumenten komen grotendeels overeen met de bedrijfsfuncties van de provincie. Een bedrijfsfunctie is een clustering van processen, waarbij de clustering plaatsvindt op basis van de voortbrenging van verwante (deel-)producten of –diensten.

BesluitenVerantwoordenStrategie ontwikkelenPlanning & ControlOndersteunen GS/PSSturen en organiserenBIP & ArchitectuurProjectenBedrijf ontwikkelenBesturenKlant/dienstverleningsmanagementStimuleren burgerparticipatieVoorlichtenOpstellen regelsBeschrijven uitvoeringBeleid ontwikkelenInformerenAdviseren & Stimuleren(Doen) onderzoekenVerlenen vergunningenToetsen plannenBezwaar & BeroepHandhavenVerlenen subsidiesUitvoeren omgevingsbeleid(Opdrachtverlening) uitvoering werken(Opdrachtverlening) beheer en onderhoudInrichten en beheren omgevingBronhouderschap - informatieToezicht Gemeenten en WaterschappenCoördineren jeugdzorgUitvoeren EU-regelingenPrimaire functies (waarde toevoegen)CommunicatiePersoneelFinanciënInformatieJuridische zakenFaciliteitenInkoopCopafijthSecundaire functies (ondersteunen en beheren)DataKlantcontactenPETRA Bedrijfsfunctiemodel.png
Over deze afbeelding

In het bedrijfsfunctiemodel is te zien dat GS/PS worden gezien als ‘klanten’ van de provincie als werkorganisatie; er worden immers beleidsproducten aangeleverd. Ook andere overheidsorganen kunnen een beroep kunnen doen op dienstverlening door de provincie, evenals collega-ambtenaren. Hoewel provincies niet opnieuw “ontworpen” moeten worden liggen aan de Bedrijfsvoering wel een aantal principes ten grondslag. Bij het herinrichten van processen zullen deze principes onverkort gelden en zullen eerder genomen besluiten (organisatiebesluit, mandaatregelingen etc.) opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Om deze reden worden de principes hier wel genoemd.

Principes met betrekking tot bedrijfsfuncties

Ten aanzien van de bedrijfsfuncties gelden de onderstaande principes. Klik op een principe voor meer informatie.

P3.1.1Eenduidige toebedeling bedrijfsfuncties
P3.1.2Verankeren van de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur op het hoogste niveau
P3.1.3Benoemen verantwoordelijke voor producten/diensten zaken processen en gegevens
P3.1.4Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken
P3.1.5Inrichten standaard functiegebouw conform FUWA Provincies
P3.1.6Vaststellen en actueel houden toegestane formatie per organisatie-eenheid
P3.1.7Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatie
P3.1.8Inrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatie

Voetnoten

Bedrijfsontwikkelen: Architectuur en projecten gaat over alle bedrijfsontwikkelingen (alle businesszaken en niet alleen informatievoorziening); Inrichten en beheren omgeving omvat o.a. grondzaken.


HierarchyPrevious.gif Bedrijfsarchitectuur | Producten, dienstenoriëntatie en diensten HierarchyNext.gif