Gebruiker:Rdb

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

CSV

 IDCategoriePrincipesubtypeUitgangspuntsubtypeRichtlijnsubtypeBeleidsdoelsubtype
Aangeven maximale doorlooptijdenUP12Uitgangspunten
Uitgangspunten transparantie
Transparantie
Aansluiten bij landelijke netwerkvoorzieningenP5.5.1Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-frameworkP4.2.23Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistratiesP4.2.02Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Aansluiting op landelijke voorzieningen en gebruikmaking Digikoppeling ook voor geo-informatieR4.3.07Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-OverheidP4.1.12Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoordenP3.3.15Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit basisregistraties via verwerking mutatieberichtenR4.2.02Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit overige registraties via verwerking mutatieberichtenR4.2.03Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Afbakening applicaties gericht op ondersteunde bedrijfsfunctiesR4.1.02Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Afbakening services op basis van behoefte van gebruikerP4.3.05Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Afgesproken bedrijfstijdenP5.1.5Principes technische architectuur
Principes
Technische architectuur-algemeen
Afgewogen beveiliging van bedrijfsmiddelenP7.1.06Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch modelP4.3.03Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Afnemer heeft actuele statusinformatieP4.2.27Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Afnemers kunnen input leveren over de dienstverleningUP07Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartnersP3.2.21Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Attenderen burgers en bedrijven op relevante dienstenUP17Uitgangspunten
Uitgangspunten proactieve dienstverlening
Proactieve dienstverlening
Behartigen belangen provincieBD10.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen overig
Overig
Beheren van bedrijfscontinuïteit geborgd in processenR7.1.08Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Beheren van informatiebeveiligingsincidentenR7.1.07Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Bekend maken kostprijs van te leveren dienstenP3.2.16Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Bekend maken kostprijs van te leveren productenP3.2.04Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
Bekend maken van voor diensten verantwoordelijke organisatie-eenheidP3.2.15Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Bekend maken van voor producten verantwoordelijke organisatie-eenheidP3.2.03Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
Bekendheid van kwaliteit van geleverde gegevensP4.2.22Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatieP3.1.7Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Benoemen verantwoordelijke voor producten/diensten zaken processen en gegevensP3.1.3Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Beperking geluidoverlastBD02.05Beleidsdoelen
Beleidsdoelen kwaliteit fysieke omgeving
Kwaliteit fysieke omgeving
Beperking toegang tot geoservicesdoor middel van autorisatieR4.3.05Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Beschermen cultuurhistorische en landschappelijke wardenBD04.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen cultuur
Cultuur
Beschikbaarstellen van algemene overheidsinformatieUP15Uitgangspunten
Uitgangspunten transparantie
Transparantie
Beschikbaarstellen van publiekrechtelijk verzamelde gegevens aan de gehele overheidP4.2.21Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Beschikbaarstelling geo-informatie via servicesP4.3.04Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Beschikbaarstelling van geodatasets waarvan de provincie bronhouder isR4.3.02Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Beschrijving verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging conform RASCIR7.1.10Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Bestrijden en voorkomen rampenBD01.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen veiligheid
Veiligheid
Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheidenP3.3.16Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Beveiligde mobiele vertrouwelijke gegevensP5.4.2Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Beveiliging tegen wateroverlastBD01.04Beleidsdoelen
Beleidsdoelen veiligheid
Veiligheid
Bevorderen (diversiteit) natuurBD02.04Beleidsdoelen
Beleidsdoelen kwaliteit fysieke omgeving
Kwaliteit fysieke omgeving
Bevorderen beperking achterstandspositiesBD03.07Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen duurzame productieBD06.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen bronnen
Bronnen
Bevorderen kwaliteit bodemBD02.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen kwaliteit fysieke omgeving
Kwaliteit fysieke omgeving
Bevorderen kwaliteit educatieBD03.04Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen kwaliteit jeugdzorgBD03.08Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen kwaliteit luchtBD02.03Beleidsdoelen
Beleidsdoelen kwaliteit fysieke omgeving
Kwaliteit fysieke omgeving
Bevorderen kwaliteit van de zorgBD03.06Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen kwaliteit waterBD02.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen kwaliteit fysieke omgeving
Kwaliteit fysieke omgeving
Bevorderen leefbaarheid stedelijke gebiedenBD03.03Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen openbare ordeBD01.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen veiligheid
Veiligheid
Bevorderen sportdeelnameBD03.05Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen transparantie bestuur en organisatieBD09.03Beleidsdoelen
Beleidsdoelen toezien
Toezien
Bevorderen verantwoord gebruik gas water en electraBD06.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen bronnen
Bronnen
Bevorderen voldoende passende en betaalbare woonruimteBD03.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Bevorderen waterkwantiteit voor landbouw en industrieBD07.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen werken
Werken
Bewustzijn bij gebruikers van het belang van informatiebeveiligingR7.1.02Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Bieden locatiegewijze toegang tot informatieR4.1.01Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Bij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte softwareP4.1.05Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Bij inrichting van applicaties en services voldoen aan archiefwet en NENP4.1.09Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Bij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082P4.2.01Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Bundeling van dienstenUP04Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemerP3.2.27Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Classificatie van informatieobjectenP7.2.03Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Classificering van producten processen informatie en verantwoordelijkhedenP3.3.09Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Conformering aan Code voor InformatiebeveiligingP7.1.01Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Conformering van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging aan bedrijfsfunctiemodelP7.1.05Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Consistente en controleerbare en handhaafbare regelgevingUP11Uitgangspunten
Uitgangspunten administratieve lastenverlichting
Administratieve lastenverlichting
Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverleningP3.2.23Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Definiëren diensten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogiP3.2.14Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Definiëren gegevens in een gegevenswoordenboekP4.2.14Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Definiëren producten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogiP3.2.02Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
Diensten via InternetUP01Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Digitaal dienstverleningsloketUP03Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Digitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volumeP4.1.11Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Documenten in het DMSP5.4.1Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Documenteren kwaliteit en herkomst van geo-informatieR4.2.07Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Eenduidige toebedeling bedrijfsfunctiesP3.1.1Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Eenmalig uitvragen van informatieUP09Uitgangspunten
Uitgangspunten administratieve lastenverlichting
Administratieve lastenverlichting
Eigenaarschap van applicatiesP4.1.04Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Eigenaarschap van gegevens binnen provinciale databasesP4.2.18Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Eindeverantwoordelijkheid van de directie voor beleid inzake informatiebeveiligingP7.1.03Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Eisen stellen aan leveranciers ten aanzien van gebruik van open standaardenP4.1.14Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Externe netwerkinfrastructuur afgestemd op transport van geo-dataR5.5.1Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe HandelsregisterUP05Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Gebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteitP4.1.15Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Gebruik maken van generieke bouwstenen e-OverheidUP20Uitgangspunten
Uitgangspunten verbeteren doelmatigheid overheid
Verbeteren doelmatigheid overheid
Gebruik van services voor werking over grenzen bedrijfsfuncties heenP3.2.09Principes
Principes dienstenoriëntatie
Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie
Gebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistratiesP4.3.02Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverleningP4.3.09Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Gebruikmaking van het PGR als aansluitpunt voor centrale dienstenR4.3.03Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Gebruikmaking van standaardmethodieken voor beheerP6.1.2Principes beheer
Principes
Beheer
Gegarandeerde afhandeling berichten door procescoördinatieP4.3.06Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverleningP3.2.12Principes
Principes dienstenoriëntatie
Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie
Gelijke kans voor open en gesloten sourceP5.1.3Principes technische architectuur
Principes
Technische architectuur-algemeen
Geüniformeerde inrichting voor geo-netwerkservices volgens (inter)nationale standaardenR4.3.06Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GIIR4.2.04Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisselingUP21Uitgangspunten
Uitgangspunten verbeteren doelmatigheid overheid
Verbeteren doelmatigheid overheid
Hantering alle domeinspecifieke landelijke informatiemodellenR4.3.01Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatieP4.2.10Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Herleidbaarheid van diensten tot de taken en doelen van de organisatieP3.2.13Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Herleidbaarheid van producten tot de taken en doelen van de organisatieP3.2.01Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
In processen gebruik maken van beschikbare basisregistratiesP3.3.08Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
In provinciale processen borgen van kennis en vaardighedenP3.3.06Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
In één gegevenswoordenboek onderbrengen van functioneel gelijksoortige gegevensP4.2.15Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Informatiebeveiliging zien als integraal aspect van de bedrijfsvoeringP7.1.02Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Informatieobjecten als basis voor informatiebeveiligingsbeleidP7.2.02Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Inhoudelijke controles wanneer nodigP3.3.14Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processenP3.3.07Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Inpassing geografische informatiebronnen in eigen informatiesystemenP4.1.08Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenP3.1.4Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Inrichten standaard functiegebouw conform FUWA ProvinciesP3.1.5Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Inrichting informatiebeveiliging voor intern en extern gebruikR7.1.01Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Inrichting op basis van een eisenmatrixP5.1.4Principes technische architectuur
Principes
Technische architectuur-algemeen
Inrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatieP3.1.8Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Inrichting technische infrastructuur met inachtneming van gestelde eisenP7.3.01Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Instandhouden provinciale infrastructuurBD08.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoeringUP23Uitgangspunten
Uitgangspunten verbeteren (interne) bedrijfsvoering
Verbeteren (interne) bedrijfsvoering
Intern netwerk afgeschermd door DMZP5.3.1Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Interne netwerkinfrastructuur afgestemd op gebruik van geo-dataR5.5.2Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Inzetten portaalfunctionaliteit voor ondersteunen plaats- en tijdonafhankelijk werkenP4.1.18Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Inzetten portaalfunctionaliteit voor personalisering e-dienstverlening en voor samenwerking in ketensP4.1.17Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Inzicht geven in status dienstverleningUP13Uitgangspunten
Uitgangspunten transparantie
Transparantie
Inzicht hebben in vereiste oberheidsinformatie overeenkomstig beheerregimeR4.2.09Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Kaderstellend voor borging van samenhang in procesinrichtingP3.3.11Principes procesmanagement
Principes
Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement
Kaderstelling op het gebied van methodes en hulpmiddelen op organisatieniveauP3.3.12Principes procesmanagement
Principes
Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement
Kanaalonafhankelijke afhandelingP3.3.17Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Landelijke procesmodellen gebruiken voor standaardisatieP3.3.20Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevensP4.2.05Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistratiesP4.2.04Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Leveranciersonafhankelijke informatietechnologieP5.1.1Principes technische architectuur
Principes
Technische architectuur-algemeen
Leveranciersonafhankelijke standaardenP5.1.2Principes technische architectuur
Principes
Technische architectuur-algemeen
Locatie als integraal onderdeel van producten en dienstenP3.2.05Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverleningUP08Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Locatiegewijze toegang tot provinciale informatieproductenP3.2.06Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacyUP19Uitgangspunten
Uitgangspunten integrale en betrouwbare overheid
Integrale en betrouwbare overheid
Maximale benutting geoservices voor inpassing in een SGAR4.1.03Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdprocesP3.3.02Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Maximaliseren uitwisselbaarheid en minimaliseren afhankelijkheidP3.2.10Principes
Principes dienstenoriëntatie
Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie
Mediumonafhankelijk opslaan en aanbieden van contentP4.2.17Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Meegroeien baseline met ontwikkelingsniveau provincieP7.1.07Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevensP4.2.08Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Monitorsteun conform VESA-normP5.6.2Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Multi-channelaanpakUP02Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Naleving van informatiebeveiligingseisen geborgd in processenR7.1.09Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Niet-geo-informatie in samenhang met locatie op elke werkplekP5.2.1Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Onder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemenP6.1.4Principes beheer
Principes
Beheer
Onderbrenging gezamenlijk ontwikkelde bouwstenen bij gemeenschappelijke beheerorganisatieP6.1.3Principes beheer
Principes
Beheer
Onderdeel vormen van integraal opererende overheidUP18Uitgangspunten
Uitgangspunten integrale en betrouwbare overheid
Integrale en betrouwbare overheid
Onderkenning van de beleidscyclus voor informatiebeveiligingP7.1.04Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Onderscheid maken in applicatielandschap tussen ondersteuning productie- en besturende processenP4.1.16Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Ondersteuning Open Document Format ISO26300 voor reviseerbare documentenP4.2.07Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Ondersteuning zaakgericht werken door zaakmanagementP4.1.10Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Ongevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincieP4.2.06Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Ontkoppeling tussen vakinhoudelijke processen en klantinteractieP3.3.03Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Ontlening semantische modellen aan reeds bestaande modellenP4.2.25Principes berichten
Principes
Informatiearchitectuur-berichten
Ontwikkelen natuur- en recreatiefaciliteitenBD03.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Sociale leefomgeving
Ontwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuurP4.1.02Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Op begrijpelijke en consistente en herkenbare wijze presenteren van (geo-)informatieP3.2.07Principes
Principes producten
Bedrijfsarchitectuur-producten
Op elk moment kunnen leggen van relatie tussen overheidsinformatie en metadataR4.2.10Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Op systematische wijze beschrijven van objectenP4.2.16Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Opmaken berichtinhoud conform StUFP4.2.26Principes berichten
Principes
Informatiearchitectuur-berichten
Optimale integratie van geo- en niet-geoservicesR4.1.04Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Optimale inzet van ICTP4.1.01Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Organisatorisch onderscheid maken in de rollen van kaderstelling ondersteuning en uitvoeringP3.3.10Principes procesmanagement
Principes
Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement
Overbrengen blijvend te bewaren overheidsinformatie naar archiefbewaarplaatsR4.2.14Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Overname klantcontact door gemeentenP3.2.19Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Perspectief van burgers en bedrijven leidend bij dienstverleningP3.2.17Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Proactieve dienstverlening binnen en buitenP3.2.24Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Proceseigenaarschap voor elk procesP3.3.04Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Procesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kostenP3.3.05Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Processturing op twee niveausP3.3.13Principes procesmanagement
Principes
Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement
Producten en diensten door een zaak te leveren zijn bekendP3.3.19Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Rapporteren over kwaliteitUP14Uitgangspunten
Uitgangspunten transparantie
Transparantie
Registratie procesgebonden informatie op moment van ontstaan c.q. ontvangstP4.2.11Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Reguleren en stimuleren openbaar vervoerBD08.03Beleidsdoelen
Beleidsdoelen bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Rekening houden met beveiliging bij verwerving en ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemenR7.1.06Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Rekening houden met digitale duurzaamheidP4.2.12Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Respecteren van grenzen van bedrijfsfuncties door applicatiesP4.1.06Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Samenstelling servicegeoriënteerde architectuurP4.1.03Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Samenwerking bij definiëring en betekenis en harmonisering van gegevensP4.2.24Principes berichten
Principes
Informatiearchitectuur-berichten
Samenwerking door applicatiecomponenten op basis van servicesP4.1.07Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Samenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objectenR4.2.05Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Samenwerking met andere provincies inzake opstellen richtlijnen voor presenteren geo-informatieR4.2.06Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Services gebruiken beveiligde verbindingenP5.1.6Principes technische architectuur
Principes
Technische architectuur-algemeen
Signalen gebruiken voor automatische levering van dienstP3.2.25Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoeringUP22Uitgangspunten
Uitgangspunten verbeteren (interne) bedrijfsvoering
Verbeteren (interne) bedrijfsvoering
Standaardisering berichtenverkeer conform Forum StandaardisatieP4.3.01Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Stimuleren economische bedrijvigheidBD07.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen werken
Werken
Technische componenten ondersteunen vereiste beschikbaarheidR5.1.1Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Toepassing juiste niveau van beveiliging van ICT-voorzieningenR7.1.05Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Toepassing juiste niveau van beveiliging van communicatie- en bedieningsprocessenR7.1.04Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Toepassing juiste niveau van toegangsbeveiliging van bedrijfsruimtenR7.1.03Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Toepassing vastgestelde selectielijstenR4.2.08Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Toezien op lagere overhedenBD09.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen toezien
Toezien
Toezien op rechtmatige belangen van burgers bedrijven en maatschappelijke instellingenBD09.04Beleidsdoelen
Beleidsdoelen toezien
Toezien
Toezien op uitvoering europese programma’sBD09.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen toezien
Toezien
Transparante en toegankelijke klachten- en bezwarenprocedureP3.2.22Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Transparante verantwoordelijkheden en open architecturenP3.2.08Principes
Principes dienstenoriëntatie
Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie
Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerderP4.2.03Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Uitgaan van archiefregeling bij toekennen van metadataP4.2.13Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Uitlevering van geodata en kaarten uitsluitend in combinatie met metadataR4.3.04Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Uniformering producten en diensten m.b.t. geo-informatie over provincies heenR3.2.01Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Van buiten naar binnen redeneren bij inrichting van processenP3.3.01Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Vastleggen metadata ten behoeve van documenteren van beheerR4.2.15Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Vastlegging en publicatie afhandelingstermijn dienstenP3.2.20Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Vastlegging servicebeschrijvingen in serviceregisterP4.3.08Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Vaststellen en actueel houden toegestane formatie per organisatie-eenheidP3.1.6Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Verankeren van de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur op het hoogste niveauP3.1.2Principes
Principes bedrijfsfuncties
Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
Verantwoordelijkheid van de eigenaar van een object voor het functioneel beheer daarvanP6.1.1Principes beheer
Principes
Beheer
Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van gegevens bij eigenaarP4.2.19Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Verantwoording van de levering van de dienstP3.3.18Principes
Principes processen
Bedrijfsarchitectuur-processen
Verbeteren bereikbaarheidBD08.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Verbeteren verkeersveiligheidBD01.03Beleidsdoelen
Beleidsdoelen veiligheid
Veiligheid
Verificatie van de bevoegdheid van de vragende partij door servicesP4.3.07Principes informatie-uitwisseling
Principes
Informatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
Vermindering administratieve lastenUP10Uitgangspunten
Uitgangspunten administratieve lastenverlichting
Administratieve lastenverlichting
Vernietiging van overheidsinformatie onder strikte voorwaardenR4.2.12Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Verstelbare monitorP5.6.1Principes technische componenten
Principes
Technische componenten
Versterken cohesie provinciale samenlevingBD10.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen overig
Overig
Versterken culturele infrastructuurBD04.02Beleidsdoelen
Beleidsdoelen cultuur
Cultuur
Vervanging van overheidsinformatie alleen met machtiging van OCWR4.2.13Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Verwijdering van overheidsinformatie volgens protocol en door geautoriseerde personenR4.2.11Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Voldoen aan kwaliteitscriteriaUP24Uitgangspunten
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Hogere kwaliteit dienstverlening
Voldoen aan overheidswebrichtlijnenP3.2.18Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemdP3.2.26Principes
Principes diensten
Bedrijfsarchitectuur-diensten
Voor locatie-aanduiding aansluiten op Nederlandse basisregistratiesR4.2.01Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Voorrang voor hergebruik boven standaardpakketten boven (laten) bouwenP4.1.13Principes applicaties
Principes
Informatiearchitectuur-applicatie(landschap)
Voorzien van locatieaanduiding van gegevensP4.2.09Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Vrij beschikbaar zijn van informatie 'tenzij'P7.2.01Principes beveiliging
Principes
Beveiliging
Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincieP4.2.20Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Waarde bieden voor de service-afnemerP3.2.11Principes
Principes dienstenoriëntatie
Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie
Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatieR4.2.16Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Zaak is leidend voor registratie van documentP4.2.29Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Zaakbehandeling vastgelegd voor verbeteringR3.3.02Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Zaakgegevens in overeenstemming met RGBZR4.2.17Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Zaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijkP4.2.28Principes gegevens
Principes
Informatiearchitectuur-gegevens
Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zakenR4.2.18Richtlijnen
Ongeldige richtlijnen
Zichtbaar maken van activiteitenUP16Uitgangspunten
Uitgangspunten transparantie
Transparantie
Zorgen voor evenwichtige ruimtelijke indelingBD05.01Beleidsdoelen
Beleidsdoelen ruimte
Ruimte