Gebruikmaking van het PGR als aansluitpunt voor centrale diensten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.3.03
Type
StellingDe provincies gebruiken het PGR als aansluitpunt voor in ieder geval centrale diensten; hieronder valt het NGR.
Motivatie

Ook deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.3.4. Uit het oogpunt van het eenduidig vindbaar en toepasbaar beschikbaar stellen van geo-informatie is het van belang dat de provincies gezamenlijk afspraken maken over zaken als: voorwaarden, beschrijving, presentatie, standaarden en publicatie van geo-gegevens. Naast de landsdekkende geo-informatie heeft het hierom de voorkeur het PGR ook te gebruiken voor niet centraal geharmoniseerde en provinciespecifieke geo-informatie (voorbeelden: Carnaval, monumenten, wadlopen of hunebedden).

Motivatie (verwijzing)Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverlening
Implicaties

De belangrijkste implicatie is dat een provincie haar geo-informatie en beschrijvingen zoveel mogelijk (als services) aanbiedt in het PGR, zodanig dat centrale vindbaarheid via het NGR gewaarborgd is. Zie afbeelding, waarin data (rood) en meta-data (blauw) apart zijn weergegeven. De “13e provincie” is het IPO, dat ook (gezamenlijke) datasets beheert.

Afgewogen moet worden of de provincie daarnaast zelf een ‘geo-loket’ op haar website beschikbaar houdt.

ProjectthemaGeo-gericht, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkInformatieuitwisseling

"  Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverleningInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverleningGebruikmaking van het PGR als aansluitpunt voor centrale dienstenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.