Geonovum standaarden

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


InhoudWettelijke geobasisregistratiesUitleg van de afkortingen van de informatiemodellen:

 • IMRO = Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
 • IMWA = Informatiemodel Water
 • TOP10NL = Informatiemodel voor het objectgericht topografische vectorbestand 1:10.000
 • IMKICH = Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie
 • IMWE = Informatiemodel Welstand
 • IMKL = Informatiemodel Kabels en Leidingen
 • IMKAD = Informatiemodel Kadaster
 • IMGBR = Informatiemodel Grootschalige Basiskaart Rijkswaterstaat
 • IMGeo = Informatiemodel Geografie
 • IMBOD = Informatiemodel Bodem en Ondergrond
 • IMOOV = Informatiemodel openbare Orde en Veiligheid
 • 0101 = Informatiemodel Bodembeheer en Archeologie

Meer informatie is te vinden op: http://www.geonovum.nl/geostandaarden/informatiemodellen


De wettelijke geobasisregistraties moeten integraal onderdeel gaan uitmaken van de basisvoorziening geo-informatie Nederland en van het landelijke stelsel van authentieke basisregistraties. Het gaat hierbij om:

 1. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
 2. Basisregistratie Adressen/Gebouwen (BAG);
 3. Basisregistratie Kadaster (BRK);
 4. Basisregistratie Topografie (BRT);
 5. Basisregistratie Ondergrond (BRO).


Deze basisregistraties moeten onderling een samenhangend stelsel gaan vormen. Voor alle basisregistraties geldt dat dit wettelijke trajecten zijn met vastgestelde mijlpalen en termijnen die gehaald moeten worden. De relatie van deze wettelijke geobasisregistraties en NEN3610 / Informatiemodellen staat in onderstaand schema weergegeven:

Samenhang tussen geobasisregistraties en informatiemodellenProvincies zijn bronhouder voor Basisregistratie BGT voor het onderdeel provinciale wegen. Bronhouders zijn bij wet verantwoordelijk voor de bijhouding van topografische objecten in een digitaal bestand en levering van deze gegevens aan de landelijke voorziening voor hun beheergebeid conform de wettelijke specificaties. Voor het overige zullen provincies moet aansluiten op de andere basisregistraties als ondersteuning bij het afhandelen van een zaak.

De onderstaande geonovum-standaarden zijn van toepassing.

CodeStandaardBeheerorganisatieCategorie
NEN 3610Basismodel Geo-informatieNENStandaarden
Nog niet ingedeelde standaarden
WFSWFS 2.0 / ISO 19142GeonovumStandaarden
Nog niet ingedeelde standaarden
WMSWMSGeonovumStandaarden
Nog niet ingedeelde standaarden

Hiernaast gelden ook de door Geonovum beheerde metadatastandaarden voor geografie en services.


HierarchyPrevious.gif Lijst met gangbare open standaarden | Voorlopige lijst met bedrijfsobjecten HierarchyNext.gif