HTML

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 21
Naam HyperText Markup Language
Versie 04-01-09
Beschrijving HTML is een taal waarmee vastgelegd kan worden hoe webpagina's opgemaakt moeten worden. HTML maakt het mogelijk om de structuur van een tekst gebaseerd document te beschrijven door links, hoofdstukken, paragrafen, lijsten enz. aan te geven.
Specificatie http://www.w3.org/TR/html401/, http://www.ictu.nl
Beheerorganisatie W3C
Status Opgenomen
Lijst Gangbare open standaarden
Architectuurdomein Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied N.v.t.
Werkingsgebied
Datum opname 2009/05/20