Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GII

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.2.04
Type
StellingDe provincies hanteren het framework van standaarden voor de Nederlandse GII; waar nodig wordt door de provincies een uniforme invulling daarvan vastgesteld.
Motivatie

Ook deze richtlijn is een uitwerking van de principes P4.2.9 en P4.2.10. Daarbij gaat het hier vooral om de wijze waarop ruimtelijke gegevens worden uitgewisseld en dientengevolge lokatie-gebonden objecten worden benoemd, geïdentificeerd en voorzien van coördinaten als locatie-aanduiding. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat hierbij genoemd framework gevolgd wordt, vanwege de standaardiserende werking en daarmee de eenduidige betekenis voor willekeurige gebruikers van deze gegevens, zowel binnen de provinciale organisatie als daarbuiten. Juist vanwege die eenduidigheid is het zinvol om in voorkomende gevallen tussen alle provincies afspraken te maken.

Motivatie (verwijzing)Voorzien van locatieaanduiding van gegevens, Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie, Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-framework
Implicaties

De eerste implicatie is uiteraard dat provincies in voorkomende gevallen hierover gezamenlijk afspraken maken. Verdere implicaties zijn analoog aan die bij richtlijn R4.2.1 i.c. hierop ingerichte applicaties, gegevensverzamelingen en gegevensuitwisseling en beheerders en gebruikers die zich aan deze afspraken houden.

ProjectthemaGeo-gericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevens

"  Voorzien van locatieaanduiding van gegevensInformatiearchitectuur-gegevens" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatieInformatiearchitectuur-gegevens" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-frameworkInformatiearchitectuur-gegevens" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-frameworkHanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GIIHantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatieVoorzien van locatieaanduiding van gegevensDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.