Hantering alle domeinspecifieke landelijke informatiemodellen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.3.01
Type
StellingDe provincie hanteert alle domein-specifieke landelijk vastgestelde informatiemodellen (IMRO, IMNaB, IMWA, IMKICH, StUF-Xx, etc.) waar deze relevant zijn voor het ketenproces.
Motivatie

Deze richtlijn is een uitwerking van principe P4.3.4. Daar waar dat principe stelt dat de provincie geo-informatie door middel van (geo-)services beschikbaar maakt, geeft deze richtlijn kaders voor de structuur van de services. Vanzelfsprekend is dat aangesloten wordt bij landelijke standaarden zodat de bruikbaarheid van deze services gemaximaliseerd wordt.

Motivatie (verwijzing)Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverlening
Implicaties

De betrokken provinciale medewerkers moeten zich er van bewust zijn om gegevens conform deze standaarden beschikbaar te stellen aan anderen. Uiteraard stelt dit eisen aan applicaties en gegevensverzamelingen opdat deze op de juiste wijze kunnen omgaan met desbetreffende informatiemodellen. Voor zover deze informatiemodellen nog niet bestaan en relevant zijn voor landsdekkende projecten, zal een informatiemodel ontwikkeld moeten worden dat aansluit op het stelsel.

ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkInformatieuitwisseling

"  Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverleningInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverleningHantering alle domeinspecifieke landelijke informatiemodellenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.