Vergunning

ArchiMate-element Vergunning
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-ce847bf0-d193-cf5d-596d-ee3d193d526c
ArchiMate-model  : PETRA - Referentiearchitectuur
Label  : Vergunning
Documentatie  : Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet.
Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21].
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Binnen deze architectuur voor de Omgevingswet een Omgevingsvergunning: een Omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de Omgevingswet. Toelichting: Een vergunning is een toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bron: bijlage A met begrippen bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, referentie [21]. (BusinessObject) Vergunning Een omgevingsvergunning voor zogenaamde buitenplanse omgevingsplan activiteiten (BPOA’s). Het is een omgevingsvergunning voor een activiteit die niet voldoet aan de regels van het vigerende omgevingsplan. Toelichting: Specialisatie van Vergunning. Dit wordt ook wel afwijkvergunning genoemd. Bron: Kaderstellende notitie kennisgeving afwijkvergunning (BPOA), zie referentie [44]. (BusinessObject) BPOA- vergunning (Afwijk- vergunning) Een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. Toelichting: Er zijn twee specialisaties van beschikking: Persoonsgerichte beschikking; Zaaksgerichte beschikking. Bron: Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 1. (BusinessObject) Beschikking DataObject Vergunning- registratie Het verlenen van vergunningen binnen de daarvoor gestelde kaders en doelen. (BusinessFunction) Vergunningver- lening Beschrijving van de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. Toelichting: De locatie duidt de ruimtelijke ligging. Het werkingsgebied van de artikelen en leden is de relatie tussen de regeltekst en de locatie. In het geval dat een locatie rechtstreeks wordt geduid via een bevoegd gezag gaat dit over het ambtsgebied van het bevoegd gezag. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Locatie Ieder menselijk handelen waarbij, of menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd. Toelichting: bijvoorbeeld het lozen van afvalwater, het bouwen van hoogbouw, het exploiteren van een jachthaven. Bron: STOP-TPOD standaard, referentie [4]. (BusinessObject) Activiteit SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship heeft werking op AssociationRelationship legitimeert Deze svg is op 16-03-2022 16:24:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2022 16:24:22 CET