Inhoudelijke controles wanneer nodig

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.14
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingProvincies voeren routinematige controles uit binnen het primaire dienstverleningsproces. Meer specifieke controles vinden in beginsel via afzonderlijke processen, parallel of achteraf plaats (eerst mensen, dan regels).
Motivatie

Doel is de wachttijd en de doorlooptijd zo beperkt mogelijk te houden. De inhoudelijke controles worden daarom pas uitgevoerd op het moment dat dit nodig is om de betreffende processtap te kunnen uitvoeren.

Implicaties

Bij de procesinrichting expliciet rekening houden met de eisen vanuit dienstverlening. Bij het (her)ontwerpen van processen zal rekening gehouden worden met dit principe, zodat wacht- en doorlooptijden zo kort mogelijk kunnen worden.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessen