Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.07
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingZowel in- als externe geografische informatiebronnen worden ingepast in de provinciale processen.
Motivatie

Gezien het geografische karakter van de provinciale werkprocessen is het gebruik van geo-informatie – buiten het traditionele geo-domein – tot op heden suboptimaal geweest. Betere ondersteuning van beleidsontwikkeling en -uitvoering met behulp van geo-informatie is nodig om optimalisering van de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Hiervoor is het nodig om geografische informatiebronnen in te passen in de werkprocessen.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Procesoriëntatie is bij veel provincies in ontwikkeling. Dit biedt kansen, want als er sprake is van (her)ontwerp van processen kan de geo-component hierin direct adequaat worden meegenomen. De blik moet daarbij dan nadrukkelijk ook buiten de organisatiegrenzen worden gericht, omdat hier kansen liggen om met behulp van geo-informatie van derden de eigen informatiepositie te versterken.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaGeo-gericht, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.