Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP23
ThemaVerbeteren (interne) bedrijfsvoering
StellingDe provincie integreert locatie-informatie in haar gehele bedrijfsvoering.
Motivatie

Het begrip bedrijfsvoering wordt hier gebruikt in de brede context van de wijze waar-op het bedrijf c.q. de provinciale organisatie geëxploiteerd wordt: de manier waarop de bedrijfsprocessen van een bedrijf worden bestuurd en uitgevoerd met inbegrip van de resulterende producten en diensten en de externe relaties. Het betreft dus zowel politiek, beleidsontwikkeling als uitvoering. Door gegevens in verschillende bronnen te verbinden met een locatie, kunnen deze gegevens eenvoudig met elkaar in verband gebracht worden. Locatie biedt een een-voudige en snelle toegang tot informatie, en daarnaast ook de mogelijkheid nieuwe inzichten te verwerven door informatie ruimtelijk met elkaar te combineren.

Implicaties

De provincie voorziet al haar locatiegebonden informatie (waar relevant) expliciet van een locatie¬aanduiding. Dit kan door middel van coördinaten (direct) of de aanduiding van een object waarvan de coördinaten bekend zijn (indirect), zoals een adres, kadastraal perceel, postcode of gemeente¬naam. De provincie zorgt er voor dat beheer en gebruik van locatiegebonden informatie daar waar zinvol afdoende is ingebed in processen en werkwijzen.

Implicaties (afgeleid)Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-framework, Beschikbaarstelling geo-informatie via services, In provinciale processen borgen van kennis en vaardigheden, Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processen, Inpassing geografische informatiebronnen in eigen informatiesystemen, Niet-geo-informatie in samenhang met locatie op elke werkplek, Services gebruiken beveiligde verbindingen, Voorzien van locatieaanduiding van gegevens
ProjectthemaGeo-gericht
NORA RaamwerkOrganisatieImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.