Inzicht geven in status dienstverlening

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP13
ThemaTransparantie
StellingDe provincies informeren klanten over lopende dienstverleningsprocessen.
Motivatie

De dienstafnemers vinden het klantgericht dat ze te horen krijgen hoe het staat met de behandeling van hun vraag. Ze verwachten een pro-actieve houding van de dienstverlener waardoor ze er niet zelf achteraan hoeven te gaan maar de statusinformatie naar hen toekomt of eenvoudig voor hen is ontsloten waardoor ze er bij kunnen wanneer het hen schikt. Dit principe draagt ook bij aan transparantie.

Implicaties

De relevante statusinformatie is beschreven. De stadia in het uitvoeringsproces zijn vastgelegd en gekoppeld aan de informatie van de dienstafnemer en de informatie van de zaak. De zaak is het verzamelpunt waarin alle informatie over een dienstverlening aan een afnemer samenkomt. De statusinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs de dienst wordt verleend en via de persoonlijke klantcontactvoorzieningen van voorkeur van de dienstafnemer. Het proces is ingericht om de dienstafnemer te informeren over de statuswijzigingen. Als termijnen worden overschrijden wordt de dienstafnemer geïnformeerd.

Implicaties (afgeleid)Afnemer heeft actuele statusinformatie, Digitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volume, Gegarandeerde afhandeling berichten door procescoördinatie, Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening, Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken, Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdproces, Optimale inzet van ICT, Procesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kosten, Producten en diensten door een zaak te leveren zijn bekend, Verantwoording van de levering van de dienst, Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd, Zaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijk
ProjectthemaDiensten, Zaakgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Afnemer heeft actuele statusinformatieDigitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volumeGegarandeerde afhandeling berichten door procescoördinatieGegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverleningInrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenInzicht geven in status dienstverleningMaximale uniformering van processen binnen elk hoofdprocesOptimale inzet van ICTProcesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kostenProducten en diensten door een zaak te leveren zijn bekendVerantwoording van de levering van de dienstVoor elke zaak is een verantwoordelijke benoemdZaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijkDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.