Inzicht hebben in vereiste oberheidsinformatie overeenkomstig beheerregime

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.2.09
Type
StellingDe organisatie heeft inzicht in de vereiste overheidsinformatie, inclusief haar verblijfplaats, haar toegankelijkheid en betrouwbaarheid, overeenkomstig de eisen van het vastgestelde beheerregime.
Motivatie

Dit is nodig om principe P4.2.20 te borgen.

Motivatie (verwijzing)Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie
Implicaties

Er dient te worden gezorgd dat de vereiste informatie (zoals bepaald in het informatieontwerp) aanwezig is en toegankelijk voor daartoe geautoriseerden. De metadata dienen hiertoe up-to-date te zijn, gelet op openbaarmaking en de daarvoor geldende eisen en beperkingen.

ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevens

"  Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincieInformatiearchitectuur-gegevens" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Inzicht hebben in vereiste oberheidsinformatie overeenkomstig beheerregimeWaarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincieDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.