Kanaalonafhankelijke afhandeling

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.17
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingVoor iedere zaak wordt na de kanaalafhankelijke start zo snel mogelijk overgeschakeld op een kanaalonafhankelijke afhandeling.
Motivatie

Het is niet relevant hoe cq. langs welke weg de (aan)vraag binnenkomt, deze wordt altijd behandeld op de wijze die gebruikelijk is voor zaken van het desbetreffende type. Voor een afnemer moet het niet uitmaken langs welke weg hij of zij een aanvraag doet, hij/zij moet er op kunnen vertrouwen dat de behandeling op de gebruikelijke wijze plaatsvindt.

Motivatie (verwijzing)Multi-channelaanpak, Bundeling van diensten
Implicaties

Het proces en de voorzieningen van een kanaal zijn verantwoordelijk voor de omzetting van kanaal-specifiek naar kanaalonafhankelijk en vice versa. Waar mogelijk en zinvol vindt dit plaats met behulp van services (zie principe P3.3.3). De start van zaken via alle kanalen voldoet aan dezelfde eisen van kwaliteit en verwerkbaarheid. Voor kanalen waarvoor controles niet synchroon kunnen worden uitgevoerd - zoals e-mail en post – worden kwaliteitscontroles zo vroeg mogelijk uitgevoerd zodat gegevens dezelfde kwaliteit krijgen als wanneer deze controles wel synchroon waren uitgevoerd.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Bundeling van dienstenKanaalonafhankelijke afhandelingMulti-channelaanpakDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.