Landelijke procesmodellen gebruiken voor standaardisatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.20
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingBedrijfsprocessen worden gestandaardiseerd en gebaseerd op generieke landelijk beschikbare procesmodellen.
Motivatie

Met het bedrijfsproces wordt uitvoering gegeven aan de zaak. Dit principe gaat een stap verder dan het PETRA-principe P3.3.2: ‘Binnen elk hoofdproces worden processen maximaal geüniformeerd’. Standaardisering cq. uniformering van zaken over hoofdprocessen en bedrijfsfuncties heen is gewenst om afnemers van verschillende zaken een eenduidig beeld te kunnen geven over de behandeling van hun zaken. Ook is het gewenst opdat interne betrokkenen snel en eenduidig een zaak kunnen interpreteren. Het voorkomt bovendien dat iedere aanvraag opnieuw bekeken moet worden op het hoe en wat van de afhandeling ervan en bevordert de consistentie en efficiëntie van de zaakbehandeling. Door bij het standaardiseren van bedrijfsprocessen ook het reduceren van complexiteit en het stroomlijnen van processen te betrekken, kunnen doelstellingen zoals hogere kwaliteit dienstverlening, flexibiliteit en kostenbesparing maximaal worden gerealiseerd. Het baseren van bedrijfsprocessen op generieke en/of landelijk beschikbare procesmodellen vergroot de genoemde eenduidigheid tussen de provincies, maakt het opstellen van provincie-specifieke procesmodellen efficiënter en creëert kansen voor efficiëntere provincie-specifieke processen.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Een en ander betekent het ontwikkelen van standaardproces- cq. zaakmodellen (specificatie van de behandeling van zaken), bij voorkeur als provincies gezamenlijk, en het daarop baseren van individuele bedrijfsprocessen cq. zaken. Daarbij moet ingespeeld worden op de proceskenmerken van een zaak, zoals het onderscheiden van zaakstatussen, en op de genoemde aspecten. Aandacht vereist het periodiek evalueren van uitgevoerde zaken en het waar nodig verbeteren van het zaakmodel.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.