Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP08
ThemaHogere kwaliteit dienstverlening
StellingDe provincie maakt locatie-informatie tot integraal onderdeel van haar dienstverleningsaanbod.
Motivatie

Dit uitgangspunt gaat over het dienstverleningsaanbod in brede zin. Dit betekent dat het raakt aan ieder informatieproduct dat, op welke wijze dan ook, aan afnemers buiten de provinciale organisatie wordt geleverd en waarbij locatie relevant is of kan zijn. Dus niet alleen de milieuvergunning voor de vergunninghouder, maar ook ruimtelijke beleidsnota’s die op de website gepresenteerd worden. De locatie waarop informatie betrekking heeft biedt burgers, bedrijfsleven en ketenpartners een eenvoudige en snelle toegang tot informatie. Locatie-informatie is in dit kader veelal geen zelfstandig informatieproduct maar maakt deel uit van een te leveren product of dienst.

Implicaties

De mogelijke implicaties van dit uitgangspunt zijn groot. Het raakt namelijk aan alle aspecten van de informatieorganisatie die ‘provincie’ heet. Locatie onderdeel laten uitmaken van de dienstverlening heeft niet alleen consequenties voor de dienstverlening, maar voor alle achterliggende processen waarin de betreffende informatie ver- en bewerkt is. Het uitgangspunt stelt dan ook dat het niet mogelijk is om als provincie informatieproducten te leveren waarin de locatie waarop die informatie betrekking heeft – mits relevant – buiten beschouwing wordt gelaten.

Implicaties (afgeleid)Beschikbaarstelling geo-informatie via services, Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie, In processen gebruik maken van beschikbare basisregistraties, Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens, Zaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijk
ProjectthemaDiensten, Geo-gericht
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Beschikbaarstelling geo-informatie via servicesHantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatieIn processen gebruik maken van beschikbare basisregistratiesLocatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverleningMetadatering en uniforme ontsluiting van gegevensZaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijkDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.