Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdproces

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.02
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingBinnen elk hoofdproces worden processen (bijvoorbeeld alle vergunningverleningprocessen) maximaal geüniformeerd.
Motivatie

Dit maakt het totale procesmodel overzichtelijker en beter bestuurbaar. Het vergroot de mogelijkheden om personeel in te zetten. Tenslotte kan het leiden tot besparingen doordat door de uniformering de mogelijkheid ontstaat om van dezelfde hulpmiddelen gebruik te maken.

Motivatie (verwijzing)Multi-channelaanpak, Vermindering administratieve lasten, Consistente en controleerbare en handhaafbare regelgeving, Aangeven maximale doorlooptijden, Inzicht geven in status dienstverlening, Rapporteren over kwaliteit, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
Implicaties

Op procesniveau dient een eigenaar te worden benoemd die alle lijnmanagers die gebruik maken van het proces meeneemt in de uniformering.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aangeven maximale doorlooptijdenConsistente en controleerbare en handhaafbare regelgevingGebruik maken van generieke bouwstenen e-OverheidInzicht geven in status dienstverleningMaatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacyMaximale uniformering van processen binnen elk hoofdprocesMulti-channelaanpakRapporteren over kwaliteitVermindering administratieve lastenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.