NEN 3610

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


#
Naam Basismodel Geo-informatie
Versie NEN 3610:2011 nl
Beschrijving Het Basismodel Geo-informatie (NEN3610) vereenvoudigt de uitwisseling van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en maakt het gebruik van deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol. Het model bevat de gemeenschappelijke basis van de verschillende onderliggende sectorale informatiemodellen. Met behulp van dit model kan er in alle sectoren tot op detailniveau worden gemodelleerd. Het basismodel geo-informatie staat op de Pas toe of leg uit lijst van het College Standaardisatie. Dat betekent dat de overheid deze standaard verplicht moet toepassen in nieuwe systemen. Andere geo-standaarden op deze lijst die Geonovum beheert zijn GML, het metadataprofiel voor geografie, de metadatastandaard voor services en de Nederlandse profielen voor WMS en WFS.
Specificatie http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NEN-36102011-nl.htm
Beheerorganisatie NEN
Status Opgenomen
Lijst Geonovum-standaarden
Architectuurdomein
Toepassingsgebied
Werkingsgebied
Datum opname 2011/03/23