Netwerk

De laatste, vijfde, laag uit het NORA vijflaagsmodel is de netwerklaag. In deze PETRA referentiearchitectuur werken wij geen technische architecturen uit.