OW-compliance

Terug naar inhoudsopgave thema

Inleiding op compliance

In dit deel gaat het over de compliance van twee aspecten: duurzame toegankelijkheid en security & privacy. Over beide onderwerpen werken we kort een aantal architectuuraspecten uit. Dit gebeurt over de as van de vier ketens in het digitale stelsel omgevingswet.

Direct door naar:


Let op:
Het onderdeel duurzaam toegankelijk zal in de komende periode nog nader bekeken worden. Mogelijk zijn er nog aanvullingen en verbeteringen vanuit de handreiking Duto Omgevingswet.[1]