OW-informatie

Terug naar inhoudsopgave thema

Inhoud van de informatielaag

Dit onderdeel beschrijft de informatie domeinen waarop de verandering betrekking heeft. In het algemeen zal dit een afgeleide zijn van het bedrijfsinformatiemodel. In de volgende paragrafen worden de veranderingen voor de bedrijfsobjecten (informatie-objecten) beschreven in onderlinge samenhang.
Daarna worden de principes en standaarden beschreven.

Bedrijfsobjecten

Op een achttal onderwerpen zijn de bedrijfsobjecten beschreven in hun onderlinge samenhang.

Registraties

De registraties die voorkomen in deze architectuur.

Informatieprincipes

De informatieprincipes die relevant zijn in dit kader.

Informatiestandaarden

Een overzicht van de relevante informatiestandaarden