Ontkoppeling tussen vakinhoudelijke processen en klantinteractie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.03
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingProcessen waarbij een directe interactie met de klant (klantcontacten) aanwezig is, worden ontkoppeld van de vakinhoudelijke processen (verwerking). De relatie hiertussen wordt bij voorkeur ingevuld met services.
Motivatie

Dit is nodig om aan de eisen voor de klantcontacten te voldoen. Een gelijkwaardig resultaat voor een dienstlevering bereiken ongeacht het gebruikte kanaal is alleen mogelijk als deze scheiding wordt aangebracht.

Motivatie (verwijzing)Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Dit heeft verregaande gevolgen voor de inrichting van processen en organisatie en afbakening van de gebruikte systemen. Het gebruik van services stelt andere eisen aan de systemen.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisselingOntkoppeling tussen vakinhoudelijke processen en klantinteractieDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.