Ontlening semantische modellen aan reeds bestaande modellen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.25
TypeInformatiearchitectuur-berichten
StellingSemantische modellen worden bij voorkeur ontleend aan al aan bestaande modellen die binnen de overheid worden gebruikt.
Motivatie

Wat er al is hoef je niet uit te vinden. Het uitgangspunt is om na te gaan of er kan worden aangesloten bij al bestaande modellen. Voorbeelden zijn : de gemeenschappelijke referentie modellen (= voorheen GFO’en) die opgesteld zijn door gemeenten, de semantische modellen die zijn opgesteld vanuit het basismodel geo-informatie.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Het plotten van de provincie eigen situatie op de genoemde modellen en zonodig aanpassingen doorvoeren.

Implicaties (afgeleid)Zaakgegevens in overeenstemming met RGBZ
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.