PDF

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 13
Naam Portable document format 1.7
Versie ISO 32000-1:2008
Beschrijving PDF v1.7 specificeert een bestandsformaat voor het weergeven van elektronische documenten. Het uitgangspunt van de standaard is dat het gebruikers mogelijk wordt gemaakt documenten uit te wisselen en te bekijken, zowel onafhankelijk van de omgeving waarin ze zijn gecreëerd, alsook de omgeving waarin ze worden uitgeprint of bekeken. Elk PDF v1.7 document bevat een complete beschrijving van een document, inclusief tekst, font objects (embedded of met typeface beschrijving), afbeeldingen, audio, video, en 2D/3D graphics.
Specificatie http://www.iso.org/iso/iso catalogue/catalogue tc/catalogue detail.htm?csnumber=51502
Beheerorganisatie ISO
Status Opgenomen
Lijst Open standaarden voor “pas toe of leg uit”
Architectuurdomein Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied Het uitwisselen en publiceren van niet- of beperkt-reviseerbare documenten, waarbij duiding van oorsprong of functierijkheid onderdeel zijn van het document en waarbij PDF/A-1 als standaard niet kan worden ingezet.
Werkingsgebied overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
Datum opname 2009/11/18