PETRA: kernachtig nieuw

Datum: 5 november 2021 08:58:00
Auteur: Mnederlof
De Provinciale referentiearchitectuur PETRA is volledig opnieuw opgebouwd. De kern is nu gepubliceerd. Meer onderdelen volgen.
De gezamenlijke provincies beschikken al lange tijd over een eigen referentiearchitectuur. Deze is echter in de loop der tijd niet voldoende bijgehouden, waardoor het niet meer een compleet en actueel beeld geeft.

Met de lancering van de nieuwe PETRA willen we een nieuwe start maken. Inhoud wordt volledig herzien en geactualiseerd. Ook maken we nadrukkelijker gebruik van visuele toelichting in de vorm van Archimate-afbeeldingen.

De kern is nu gepubliceerd en omvat naast het bedrijfsfunctiemodel ook de volledige thematische uitwerking van de Omgevingswet.
Zie ook: