PETRA repository

Voor eenieder stellen we de PETRA architectuurrepository beschikbaar als download. Dit is de complete database met alle elementen, diagrammen en hun onderlinge relaties conform de ArchiMate-modelleertaal. Met behulp van een software die in staat is om te gaan met deze taal en de ArchiMate Model Open Exchange File Format (AMEFF), kan iedereen de PETRA-repository importeren.

Download PETRA repository

Hier kunt u de meest recente versie van de PETRA-repository downloaden (tip: klik met rechtermuis en kies 'koppeling opslaan als')

Releasenotes

Hieronder zijn de belangrijkste aanpassingen in de repository opgesomd.

Versie Datum Releasenotes
v2.00 22 november 2022 Nieuw model toegevoegd aan PETRA-repository: bedrijfsprocesmodel.
v1.02 24 juni 2022 Op basis van voortschrijdend inzicht is een kleine aanpassing gedaan in het thema Omgevingswet. Betreft het element OZON en de flow-relaties met RTR.
v1.01 3 november 2021 Gehele repository ontdubbeld, zodat er geen dubbele elementen meer voorkomen. Daarnaast diverse ontbrekende omschrijvingen toegevoegd. Deze release is de basis voor het opzetten van de wiki.
v1.0 22 september 2021 Eerste release van de PETRA-repository. Het bevat de uitwerking van het bedrijfsfunctiemodel en de thema-uitwerking Omgevingswet voor provincies. Deze release is niet op de wiki gepubliceerd.

Disclaimer

Vakgroep PPA stelt de PETRA-repository beschikbaar "as is". De beschikbaar gestelde download bevat gegevens zoals die op een peildatum aanwezig zijn. De PETRA-architectuur zal op onderdelen worden bijgesteld en verder worden ontwikkeld. Hierdoor vinden er wijzigingen plaats in de repository en dus ook in nieuw beschikbaar gestelde AMEFF-bestanden. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u de gegevens in nieuwe download-bestanden gaat gebruiken.