PKIoverheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 60
Naam PKIoverheid
Versie Digikoppeling
Beschrijving [[Beschrijving::Het betreft x.905 certificaten gemaakt met een master-certifcaat op naam van de Nederlandse overheid. Dat laatste vereist van het Overheids Identificatie Nummer OIN als identificerend kenmerk van de ketenpartner is opgenomen. Certificaten worden uitgegeven door een geaccrediteerde Trusted Third Party.

Nota bene: bij aanvraag certificaat expliciet vermelden dat het om Digikoppeling gaat. Anders krijg je mogelijk een niet-compatible versie.]]

Specificatie http://www.pkioverheid.nl/voor-certificaatverleners/programma-van-eisen/
Beheerorganisatie Logius
Status Niet opgenomen
Lijst Open standaarden voor “pas toe of leg uit”
Architectuurdomein Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied Service- en berichtenverkeer tussen organisaties.
Werkingsgebied
Datum opname