Procesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kosten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.05
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingBij de inrichting van processen worden de volgende maatregelen toegepast: benaderen vanuit het klantperspectief, reduceren van complexiteit, stroomlijnen van processen, standaardisatie van gelijksoortige werkprocessen en digitaliseren van processen.
Motivatie

Dit uitgangspunt biedt een hulpmiddel bij het prioriteren van door te voeren veranderingen. Door deze maatregelen toe te passen kunnen doelstellingen zoals hogere kwaliteit dienstverlening, flexibiliteit en kostenbesparing maximaal worden gerealiseerd.

Motivatie (verwijzing)Multi-channelaanpak, Vermindering administratieve lasten, Consistente en controleerbare en handhaafbare regelgeving, Aangeven maximale doorlooptijden, Inzicht geven in status dienstverlening, Rapporteren over kwaliteit, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Bij procesveranderingen dient een proces altijd aan bovengenoemde criteria te worden onderworpen.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Aangeven maximale doorlooptijdenConsistente en controleerbare en handhaafbare regelgevingGebruik maken van generieke bouwstenen e-OverheidHanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisselingInzicht geven in status dienstverleningMulti-channelaanpakProcesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kostenRapporteren over kwaliteitVermindering administratieve lastenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.