Producten en diensten door een zaak te leveren zijn bekend

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.19
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingVan elke zaak is bekend welke combinatie van producten en diensten daarmee wordt geleverd.
Motivatie

Hiermee verbinden we een product of dienst met het bedrijfsproces, de zaak, waarmee dat product of dienst geleverd wordt. Daarmee wordt duidelijk hoe het product of dienst geproduceerd cq. geleverd wordt en wie daarbij betrokken zijn en moeten afspraken over het product of dienst en over de levering daarvan op elkaar afgestemd zijn.

Motivatie (verwijzing)Bundeling van diensten, Inzicht geven in status dienstverlening
Implicaties

Bij het starten van de zaak moet voor alle betrokkenen bij die zaak duidelijk zijn welke producten en/of diensten beoogd worden met die zaak te leveren. Indien de provincie naast een producten- en dienstencatalogus tevens een zaaktypecatalogus hanteert (zie richtlijn R4.2.18) dan legt zij in de zaaktypecatalogus voor elk daarin opgenomen zaaktype de relatie naar de desbetreffende producten en/of diensten in de producten- en dienstencatalogus. Bij de start van de zaak van een bepaald zaaktype is hiermee bekend om welke producten en/of diensten het gaat.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Bundeling van dienstenInzicht geven in status dienstverleningProducten en diensten door een zaak te leveren zijn bekendDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.