Rekening houden met digitale duurzaamheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.12
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingDe provincies houden bij de registratie van gegevens rekening met digitale duurzaamheid (volgens de aanwijzingen van de provinciale archiefinspectie, erfgoedinspectie/archieven, Nationaal Archief, enz). Een contentmanagementsysteem moet de digitale duurzaamheid van de informatie ondersteunen.
Motivatie

Overheidsgegevens moeten vaak een groot aantal jaren worden bewaard. De verantwoordelijkheid voor het beheer kan in deze periode overgaan naar een andere organisatie. Ook is de kans groot dat in deze periode systeemaanpassingen plaatsvinden. Duurzaamheid bevorderende maatregelen dragen er aan bij dat de gegevens niet verloren gaan.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Voldoen aan kwaliteitscriteria
Implicaties

De provincies gaan onder de verplichtingen van de Archiefwet werken. De organisatie en processen worden hierop (her)ingericht en de benodigde applicaties worden aangeschaft. Wanneer er zaakgericht wordt gewerkt dan stelt dat eisen aan het zakensysteem. Het stelt echter ook eisen aan andere systemen waarin gegevens zijn opgenomen die behoren tot overheidsinformatie. Bijvoorbeeld een projectsysteem of een dossiersysteem.

Toelichting: Dit principe wordt beïnvloed door de Archiefwet en door tal van afzonderlijke, wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijn. Voor de uitwerking van de consequenties van dit principe dient een aparte interne richtlijn opgesteld te worden. Onderdeel hiervan is het vastleggen van archiefwaardige documenten in ODF of PDF/A. In een zakensysteem wordt duurzaam vastgelegd welke medewerkers, processtappen en informatie een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van informatie.

Implicaties (afgeleid)Toepassing vastgestelde selectielijsten, Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.