SETU

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 10
Naam SETU standaard
Versie 1
Beschrijving De SETU standaard is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties. Door toepassing van de SETU standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). Dit leidt tot vereenvoudiging van het inhuurproces.
Specificatie http://www.setu.nl/
Beheerorganisatie Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche
Status Opgenomen
Lijst Open standaarden voor “pas toe of leg uit”
Architectuurdomein Organisatie, Diensten en producten, Processen, Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied De elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten
Werkingsgebied Overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector
Datum opname 2009/05/20