Samenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objecten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.2.05
Type
StellingDe provincie regelt in samenwerking met de andere provincies de definiëring, betekenis, kwaliteitsafspraken en harmonisering van die geo-objecten en gegevens die niet gespecificeerd zijn in landelijke of internationale standaarden.
Motivatie

Deze richtlijn is een uitwerking van de principes P4.2.14 en P4.2.20. Met het oog op het eenduidig kunnen gebruiken van gegevens die niet opgenomen zijn in basisregistraties en GII-framework, is het noodzakelijk deze gegevens als provincie te specificeren. Voor de hand liggend is om dit niet per provincie te doen maar als provincies gezamenlijk, hetgeen de brede bruikbaarheid van dergelijke gegevens bevorderd.

Motivatie (verwijzing)Definiëren gegevens in een gegevenswoordenboek, Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie
Implicaties

Ook hier is de eerste implicatie uiteraard dat provincies in voorkomende gevallen hierover gezamenlijk afspraken maken. Het gaat met name om gegevens die voor meerdere provincies relevant zijn en/of die relevant zijn vor een kerntaak van de provincie(s). Verdere implicaties zijn dat gebruikers zich aan deze afspraken houden en dat gezamenlijk afspraken gemaakt worden over het beheer van de afspraken.

ProjectthemaGeo-gericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevens

"  Definiëren gegevens in een gegevenswoordenboekInformatiearchitectuur-gegevens" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property."  Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincieInformatiearchitectuur-gegevens" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Definiëren gegevens in een gegevenswoordenboekSamenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objectenWaarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincieDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.