StUF

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


# 8
Naam Standaard Uitwisselings Formaat
Versie Meest recente versie
Beschrijving StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.
Specificatie http://egem-iteams.nl/stuf
Beheerorganisatie VNG/EGEM
Status Opgenomen
Lijst Open standaarden voor “pas toe of leg uit”
Architectuurdomein Medewerkers en applicaties, Berichten en gegevens, Informatieuitwisseling
Toepassingsgebied - Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties; - uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten; - uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.
Werkingsgebied Gemeenten en ketens waarbinnen gemeenten participeren.
Datum opname 2008/11/12