Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitgangspunt
IDUP22
ThemaVerbeteren (interne) bedrijfsvoering
StellingStandaardiseer en optimaliseer interne bedrijfsvoering.
Motivatie

Dit leidt tot meer flexibiliteit en kostenvermindering.

Implicaties

De provincies besteden hier continu aandacht aan.

Implicaties (afgeleid)Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheiden, Bij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte software, Conformering aan Code voor Informatiebeveiliging, Eigenaarschap van applicaties, Gebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteit, Gebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistraties, Gebruikmaking van standaardmethodieken voor beheer, Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening, Inzetten portaalfunctionaliteit voor ondersteunen plaats- en tijdonafhankelijk werken, Kaderstellend voor borging van samenhang in procesinrichting, Kaderstelling op het gebied van methodes en hulpmiddelen op organisatieniveau, Landelijke procesmodellen gebruiken voor standaardisatie, Onder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemen, Onderbrenging gezamenlijk ontwikkelde bouwstenen bij gemeenschappelijke beheerorganisatie, Onderscheid maken in applicatielandschap tussen ondersteuning productie- en besturende processen, Ondersteuning zaakgericht werken door zaakmanagement, Ontwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuur, Optimale inzet van ICT, Organisatorisch onderscheid maken in de rollen van kaderstelling ondersteuning en uitvoering, Processturing op twee niveaus... meer resultaten
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkProcessenImplicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheidenBij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte softwareConformering aan Code voor InformatiebeveiligingEigenaarschap van applicatiesGebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteitGebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistratiesGebruikmaking van standaardmethodieken voor beheerGegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverleningInzetten portaalfunctionaliteit voor ondersteunen plaats- en tijdonafhankelijk werkenKaderstellend voor borging van samenhang in procesinrichtingKaderstelling op het gebied van methodes en hulpmiddelen op organisatieniveauLandelijke procesmodellen gebruiken voor standaardisatieOnder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemenOnderbrenging gezamenlijk ontwikkelde bouwstenen bij gemeenschappelijke beheerorganisatieOnderscheid maken in applicatielandschap tussen ondersteuning productie- en besturende processenOndersteuning zaakgericht werken door zaakmanagementOntwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuurOptimale inzet van ICTOrganisatorisch onderscheid maken in de rollen van kaderstelling ondersteuning en uitvoeringProcessturing op twee niveausDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.