Technische Architectuur

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


InhoudDe technische infrastructuur biedt een werkplek, server, opslag, netwerk en fysieke omgeving. De onderstaande figuur illustreert de aspecten die in dit hoofdstuk aan de orde komen.

Raamwerk technische architectuur algemeenOnderstaande figuur is een nadere uitwerking van de bovenstaande illustratie. Dit meer specialistisch raamwerk kan worden gebruikt als basis voor: standaardisatiedoeleinden, naamconventies ICT componenten, documentatiestructuur, impactanalyse van beoogde wijzigingen (changes), beveiligingsrichtlijnen enzovoort.

De hoofdcomponenten van het raamwerk worden hierna meer in detail beschreven

NB Voor provincies die de ICT qua techniek hebben uitbesteed, geldt daarbij dat de principes soms wel en soms niet met de partij waaraan de techniek is uitbesteed (leverancier) moeten worden besproken en/of opgelegd. Voor zover er sprake is van wettelijke verplichtingen, convenanten of andere afspraken moet de leverancier mee met de principes. Op het moment dat hier geen sprake van is, kunnen hier met de leverancier afspraken worden gemaakt. Bij hernieuwing van de uitbesteding is dit een belangrijk punt van aandacht.

Raamwerk technische architectuur detail


HierarchyPrevious.gif Informatie-uitwisseling | IT algemeen HierarchyNext.gif