Toepassing juiste niveau van toegangsbeveiliging van bedrijfsruimten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR7.1.03
Type
StellingBedrijfsruimten die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen zijn voorzien van een geschikt niveau van toegangsbeveiliging. Er zijn maatregelen genomen zodat verlies, schade, diefstal of compromittering van bedrijfsmiddelen wordt voorkomen.
Motivatie

Dit volgt rechtstreeks uit het principe P7.1.1. Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving is een onderdeel van NEN-ISO/ISEC 27002:2007.

Motivatie (verwijzing)Conformering aan Code voor Informatiebeveiliging
Implicaties

Zie implementatierichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging.

ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkBeveiliging en privacy

"  Conformering aan Code voor InformatiebeveiligingBeveiliging" is not in the list (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) of allowed values for the "Richtlijnsubtype" property.

Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Conformering aan Code voor InformatiebeveiligingToepassing juiste niveau van toegangsbeveiliging van bedrijfsruimtenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.