Uitgangspunten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


Inhoud


Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden in toenemende mate centraal gesteld bij de overheidsdienstverlening. Dit leidt tot het meer gecombineerd aanbieden van overheidsdiensten over de verschillende bestuurslagen en verschillende sectoren heen. Samenwerken in ketens vereist het op orde hebben van de eigen bedrijfsinrichting, goede aansluiting met samenwerkingspartners en regie op de dienstverlening van alle betrokken samenwerkingspartners.

Om dit te realiseren is het bij elke verandering in de bedrijfsinrichting (bijvoorbeeld in de organisatie- en procesinrichting, de informatievoorziening, de applicaties of de technische infrastructuur)noodzakelijk om een impactanalyse uit te voeren, waarin de gevolgen van die verandering voor de architectuur inclusief (informatie-) beveiliging in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de impactanalyse worden activiteiten benoemd om de bestaande architectuur door te ontwikkelen c.q. de bestaande beveiligingsmaatregelen aan te passen.

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur bevat principes, methoden, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de (elektronische) overheid. De NORA is gebaseerd op eisen en wensen van de burgers, bedrijven en politiek ten aanzien van het functioneren van de overheid als moderne dienstverlener. De provinciale vertaling van deze eisen en wensen zijn gecombineerd en samengevoegd tot 24 uitgangspunten die hieronder per thema zijn weergegeven.

Hogere kwaliteit dienstverlening

Administratieve lastenverlichting

Transparantie

Proactieve dienstverlening

Integrale en betrouwbare overheid

Verbeteren doelmatigheid overheid

... meer resultaten


Met behulp van de bovenstaande uitgangspunten wordt een verbinding gelegd tussen het landelijk beleid, het provincie beleid en de inrichting van de provincie.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden bovenstaande uitgangspunten ‘vertaald’ naar architecturale uitspraken: principes en richtlijnen. Deze uirspraken zijn daarbij voorzien van een unieke identificatie die bestaat uit een letter-cijfercombinatie Nxx.yy.zz Deze laat zich als volgt lezen:

 • N = het type uitspraak, P voor principe en R voor richtlijn.
 • xx = de architectuurlaag waarin het principe of de richtlijn valt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de indeling volgens het NORA-architectuurraamwerk.
 • yy= het architectuurdomein binnen de architectuurlaag waarin het principe of de richtlijn valt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de indeling volgens het NORA-architectuurraamwerk.
 • zz= het volgnummer dat het principe of de richtlijn uniek maakt.

Bijvoorbeeld: R4.2.04 staat voor een richtlijn (R) die betrekking heeft op de informatiearchitectuur (4) en meer specifiek op het domein 'Objecten, gegevens en berichten' (2). Binnen dat domein is het volgnummer 04.

Door het toevoegen van de dossiers Baseline Informatie op Orde en de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging zijn er extra principes toegevoegd op het gebied van kwaliteit. Deze kwaliteitscriteria worden aangehaald onder de noemer ‘duurzaam toegankelijk en betrouwbaar’. Hieronder vallen de volgende kwaliteitscriteria:

 • toegankelijkheid
 • vindbaarheid
 • uitwisselbaarheid
 • beschikbaarheid (de mate waarin de informatie of functionaliteit op de juiste momenten beschikbaar is voor de gebruikers, ‘Availibilty’)
 • betrouwbaarheid (de mate waarin de gegevens of de functionaliteit juist in-gevuld zijn, ook wel integriteit genoemd, ‘Integrity’)
  • juistheid
  • tijdigheid (ook wel actualiteit genoemd)
  • volledigheid
  • authenticiteit (de mate waarin de gegevens van de ware bron afkomstig zijn c.q. de mate waarin het subject de ware bron is die die beweert te zijn)
 • vertrouwelijkheid (de mate waarin de toegang tot gegevens of functionaliteit beperkt is tot degene die daartoe is bevoegd, ook wel exclusiviteit genoemd, ‘Confidelity’)

Hierbij doet de Baseline Informatie op Orde met name uitspraken over de kwaliteit van de informatiearchitectuur en doet de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging met name uitspraken over de inbedding van de kwaliteit in het proces. Beide baselines doen uitspraken over de organisatorische inbedding en kennen een benadering vanuit het managen van de bedrijfsrisico’s.

HierarchyPrevious.gif Over de PETRA | Bedrijfsarchitectuur HierarchyNext.gif