Van buiten naar binnen redeneren bij inrichting van processen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.01
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingProcessen worden ‘van buiten naar binnen’ ingericht.
Motivatie

Het proces moet een toegevoegde waarde leveren voor de afnemer. Bij de inrichting van processen staat het resultaat voor de afnemer centraal (van afnemer naar afnemer). Op het moment dat men deze (van afnemer naar afnemer) processen gaat managen gaan standaardisatie en continue verbetering van het proces spelen. Voor het zaakgericht werken is het principe één van de kernbeginselen: het gaat om het bedienen van de afnemer; het daarvoor noodzakelijke proces, het bedrijfsproces, is ‘slechts’ een middel. Alleen door bij alle betrokkenen bij het bedrijfsproces cq. de zaak de focus te houden op de afnemer en zijn of haar aanleiding tot de zaak, kan de afnemer op de juiste wijze bediend worden. Met ‘buiten’ moet overigens niet alleen gedacht worden aan externe afnemers. De essentie hiervan is dat het gaat om doel en aanleiding tot het bedrijfsproces en niet het bedrijfsproces zelf. Er lijkt een overlap te bestaan met principe P3.2.27. Evenwel, waar laatstgenoemd principe gaat over de ‘omvang’ van de zaak, de gevraagde producten en diensten (het ‘wat’), gaat dit principe over de inrichting en uitvoering van het bedrijfsproces voor de uitvoering van de zaak (het ‘hoe’).

Motivatie (verwijzing)Bundeling van diensten
Implicaties

Een proces niet alleen beschrijven vanuit interne belangen om operationeel te excelleren. Bij een proces eerst de relatie naar de producten / diensten, de doelgroepen van dienstafnemers en de externe input en output in kaart brengen. Verder betekent dit dat de provincie haar processen zodanig inricht dat de hoofdordening bestaat uit bedrijfsprocessen cq. groepen van gelijksoortige zaken. Deze lopen van ‘afnemer naar afnemer’ en leveren één of meer producten en/of diensten op die betekenisvol zijn voor die afnemer. Daarbinnen kunnen desgewenst deelprocessen onderkend worden. Essentieel is dat alle betrokkenen bij (een deel van) de zaak beseffen (en daar naar handelen) dat niet de eigen handelingen of de eigen procesdelen maar het bedienen van de afnemer centraal staat.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Bundeling van dienstenVan buiten naar binnen redeneren bij inrichting van processenDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.