Verantwoording van de levering van de dienst

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.18
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingDe wijze waarop de dienst is geleverd kan worden verantwoord.
Motivatie

De NORA stelt dat dienstverleners individuele leveringen van diensten moeten kunnen verantwoorden, naar aanleiding van bijvoorbeeld klachten van afnemers, accountantscontroles en gerechtelijke procedures. Met het oog op informatiebeveiliging moet het mogelijk zijn om vast te stellen wie welke handelingen heeft verricht op een ICT-voorziening, of welke fouten zijn opgetreden. Dit principe is relevant omdat de dienst geleverd wordt met de uitvoering van de zaak naar aanleiding van de (aan)vraag van de dienst en de zaakuitvoering informatie oplevert over de wijze van levering.

Motivatie (verwijzing)Multi-channelaanpak, Bundeling van diensten, Inzicht geven in status dienstverlening
Implicaties

Om dit mogelijk te maken vermeld de NORA dat de voor verantwoording relevante informatieobjecten moeten worden vastgelegd. De waarde (en definitie van die waarde) van deze informatie-objecten moeten op een bepaald moment in de tijd gereconstrueerd kunnen worden. Door de benodigde informatie bij de zaak vast te leggen die uitgevoerd wordt om de dienst te leveren, is en blijft alle informatie over die zaak bij elkaar, ongeacht het aantal betrokkenen dat aan de zaak werkt, en kan zij als één geheel bewaard blijven cq. gearchiveerd worden voor verantwoording achteraf. Voorwaarde is dat de provincie over faciliteiten beschikt om de desbetreffende informatie per zaak vast te kunnen leggen, te kunnen archiveren en toegankelijk te kunnen maken (zie ook principe P4.1.10). Tevens dienen alle bij de zaak betrokkenen hiervan gebruik te maken en zo de relevante informatie vast te leggen. Zie verder de in de NORA vermelde implicaties.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht, Zaakgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Bundeling van dienstenInzicht geven in status dienstverleningMulti-channelaanpakVerantwoording van de levering van de dienstDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.