Voorbeeld Managementinformatie en datawarehouse

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


InhoudArchitectuur voor managementinformatie en datawarehouse voor PETRA

Het datawarehouse (DWH) is een middel voor het verstrekken van de juiste informatie, op het juiste moment, aan de juiste persoon, op de juiste manier. Door de inrichting van één centrale bron van historische gegevens, kan een gemeenschappelijk referentiekader ten aanzien van informatie en definities voor processturing worden gewaarborgd.

Belangrijk inrichtingsprincipe voor de informatiearchitectuur is: In de inrichting is onderscheid gemaakt in:

 • applicaties en koppelingen die de dagelijkse uitvoering van het productieproces ondersteunen,
 • generieke basisregistraties die als bron voor die productieondersteunende applicaties fungeren
 • applicaties die de besturende processen van plannen & begroten en verantwoorden & analyseren ondersteunen (DWH, cockpit/dashboard, etc.).

Hieronder een nadere uitwerking van deze generieke component.

Verantwoordelijkheden

Hieronder staat de verantwoordelijkheidsverdeling voor het datawarehouse.

 • De verantwoordelijkheid voor de definitie en juistheid van gegevens van het bronsysteem is belegd bij de systeemeigenaar van het bronsysteem;
 • De verantwoordelijkheid voor het bepalen en vaststellen van de informatiebehoefte en de definitie en juistheid van de business rules (benodigde transformaties b.v. KPI’s) is belegd bij de proceseigenaar;
 • De verantwoordelijkheid voor de juistheid van benodigde transformaties op gegevens in de datawarehouse omgeving is belegd bij de ICT afdeling;
 • Een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) wordt afsloten tussen de systeemeigenaar van het bronsysteem en de systeemeigenaar van het datawarehouse.

Algemene uitgangspunten

Informatievoorziening via het datawarehouse

 • Informatievoorziening loopt via de datawarehouse-omgeving indien:
  • Informatiebehoefte afkomstig is uit meerdere bronsystemen, en/of
  • Maatwerk benodigd is voor rapportage in bronsysteem, tenzij er bij de aanschaf van het betreffende bronsysteem een andere keuze is gemaakt (a.d.h.v. een business case) en/of
  • Er historie vastgelegd dient te worden en dit niet in bronsysteem kan worden vastgelegd;

Actualiteit

 • Actualiteit van data: de gegevens worden maximaal één keer per dag in de datawarehouse-omgeving geladen;
 • Indien behoefte aan meer actuele data van één bron(verversing meerdere keren per dag), dan moet er een rapportage rechtstreeks op bron worden gerealiseerd. Dit zal gerealiseerd worden na een positieve uitkomst van een business case;

Ontsluiten van bron

 • Originele bron/Authentieke bron: data wordt alleen onttrokken aan de bron die de data creëert, en niet aan andere systemen die om efficiencyredenen ook over de betreffende data beschikken maar niet de bron ervan zijn;
 • Wanneer een bron wordt ontsloten, worden alle attributen van de brontabellen die benodigd zijn geëxtraheerd. Er kan gewerkt worden met een filter om de hoeveelheid records te beperken. Tabellen die geraakt worden komen in de staging database en in de DWH database. In de datamart worden alleen relevante attributen meegenomen;
 • Een bronsysteem wordt niet ontsloten via de DWH-omgeving indien er geen behoefte is aan informatie uit die bron. Doelgroepen voor de Informatievoorziening via datawarehous-omgeving zijn:
  • Operationeel Niveau (b.v. debiteurenoverzicht)
  • Tactisch Niveau ( b.v.aantal klachten via klachtenprocedure binnen gekomen )
  • Strategisch Niveau ( b.v. voorjaarsnota)
 • De gegevensverwerking (vastleggen en bijhouden van inhoudelijke, feitelijke gegevens) vindt plaats bij de bron;

Rapportages

 • Rapportages komen uit het bronsysteem indien deze rapportages standaard beschikbaar zijn. Vooraf stelt de proceseigenaar vast of de datadefinities overeenkomen met de definities binnen een provincie. Indien deze definities niet voldoen wordt de rapportage niet beschikbaar gesteld;
 • De benodigde gegevens voor de rapportage dienen zoveel mogelijk in een bronsysteem vastgelegd te worden (zo min mogelijk gebruik van losstaande tabellen).


HierarchyPrevious.gif Toelichting op de generieke bouwstenen